SCHOWER F1 SHAMPON PA FËRKIM ULTRA

15,00 45,00 

Përdorimi: 1L me 120L ujë tretet (në bocë profesionale)​.
Aplikojeni në veturë 2 min prisni dhe me pas pastrojeni me ujë të pastër me makinë profesionale me shtypje.​
Mos e ekspozoni veturën në diell gjatë aplikimt sepse produkti nëse thahet shpejtë mund të demtoj
ngjyrën e veturës.​
Kujdes : Ju lutemi përmbajuni këshillave të përdorimit​.
Nuk përbihet, dëmton, acaron dhe djeg lëkuren, dëmton syrin.
Mbani larg femijëve.​
Në rast kontakti me syrin shpërlajeni me ujë dhe merrni ndihmën e mjekut të juaj.​
Përdorni syze dhe maskë gjatë përdorimit.​
Në rast të gëlltitjes së produktit menjeherë merrni ndihmën e mjekut (informojeni se cili është produkti).

Paketim i riciklueshëm ​
Përbëresit :Waxoil 30-50% DMDMH,Koncentrat (është një lëng aromatik, i paqëndrueshëm, i nxjerrë
nga bimët ose i marrë nga substanca të ndryshme me ndihmën e kimisë, ujë i destiluar.

Brendi: Wieberr

Sektori: Automjete

Automjete: Solucionet