PASTRUES I FARAVE SET – BLACK FAREX

90,00 

Përdorimi : Dritat e përparme pastrohen me gryse (sumparë) me numrin e duhur, max 3 herë sipas gërvishtjeve dhe papastërtive të tij.
Më pas, Wieberr Farex nxehet dhe bëhet i butë në sipërfaqen e dritës. Shtoni produktin në mënyrë të barabartë në të gjithë sipërfaqen e dritës. Mos u fokusoni në një pikë të vetme për një kohë të gjatë. Mos e përdorni në vende ku ka frymë.
Kujdes : Ju lutemi përmbajuni këshillave të përdorimit​
Nuk përbihet, dëmton, acaron dhe djeg lëkuren, dëmton syrin ​
Mbani larg femijëve.​
Në rast kontakti me syrin shpërlajeni me ujë dhe merrni ndihmën e mjekut tuaj.​
Përdorni syze dhe maskë gjatë përdorimit.​
Në rast të gëlltitjes së produktit menjeherë merrni ndihmën e mjekut (informojeni se cili është produkti).
Paketim i riciklueshëm ​
Përbëresit : Alkil klorur CAS NO: 127-18-14 < 15%, Cloro Hidrokarbon CAS NO: 65-80%, 1,2 Benzenedikarbosil acit, dietil ester CAS NO: 84-66-2  < 5%.
Të ruhet në vende të thata në temperaturë 5-30°C.Mbylleni mirë pas përdorimit.

 

10578

8698657585067

Brendi: Wieberr

Sektori: Automjete

Automjete: Solucionet