IK MULTI TR MINI 360

14,00 

Spërkatësi i shisheve IK MULTI TR MINI 360º përdoret për të gjitha spërkatjet me kokë
poshtë.Ofron një zgjidhje profesionale spërkatjeje për rezultate optimale në një gamë të
gjerë sektorësh si:
•Pastrimi dhe dezinfektimi,
•Kontrolli i viruseve, dëmtuesve dhe epidemive,
•Automobilave,
•Industrisë dhe ajrit të kondicionuar (HVAC).

 

10905

8414685000528

Brendi: IK Sprayers

Sektori: Automjete, Dezinfektimi, Bujqësi

Automjete: Pajisje/Mjete