DELUX AROMË DREAM

4,50 20,00 

Përdorimi : Aromë për veturë, dhomë, tepihë etj.
Kujdes : Ju lutemi përmbajuni këshillave të përdorimit​.
Nuk përbihet, dëmton, acaron dhe djeg lëkuren, dëmton syrin.
Mbani larg femijëve.​
Në rast kontakti me syrin shpërlajeni me ujë dhe merrni ndihmën e mjekut të juaj.​
Përdorni syze dhe maskë gjatë përdorimit.​
Në rast të gëlltitjes së produktit menjeherë merrni ndihmën e mjekut (informojeni se cili është produkti).
Paketim i riciklueshëm ​
Përbëresit : iZOPROPIL Alkoohl CAS NO: 67-63-0 ,BETA-CARYOPHYLLENE CAS NO: 87-44-5, ISOBORNNYL CAS NO: 125-12-2,PARA-CYMENE CAS NO : 99-87-6 , ujë i destiluar, DMDMH.

 

Brendi: Wieberr

Sektori: Tepihë, Automjete, Shtëpi, Objekte (zyre), Hotelieri

Tepihë: Solucionet

Automjete: Solucionet

Shtëpi: Solucionet