GRYESË PREMIUM RP-SB-17832

15,00 

Materiali ergonomic me kapje me dy komponente/nuk rrëshqet, edhe kur është i lagësht.

Nuk përfshin teh, tehet shiten veçmas,
Pjesa e tehut e ndërtuar,
Materiali jo-rrëshqitës edhe kur është i lagësht,
Rregullohet në mënyrë të sigurtë në shtyllat tona të shtrirjes.

 

 

11434

5412228832175

Brendi: Moerman

Sektori: Dritare/xhama

Dritare/xhama: Pajisje/Mjete

Shtëpi: Pajisje/Mjete