FURRË PËR THARJE

0,00 

Furra për tharje 3 fazore 35-40m²

Përdoret në:

Industrinë e ndërtimtarisë
Industrinë e mishit
Tharjen e tepihëve

Përveç tharjes njëkohësisht ngrohë ambientin dhe shërben në thithjen e lagështisë.
Është automatike, në momentin që e zvogëlon lagështinë deri në 25% konsiderohen që tepihat janë gati.
Posedon sistemin TURBO në rast të përshpejtimit të procedurës.

Ka sensor i cili mban ndër kontroll shtypjen e lartë apo edhe të ulët.
Posedon 2 ventilatorë që ndihmojnë në pastrimin e ajrit duke e thithur dhe larguar ajrin e pa pastër.
Largësia maksimale duhet të jetë 6m.

Dhoma (hapësira) duhet të jetë me këto dimensione (4×5), (6×6), (6×7)✅
Nuk duhet të jet me dimensionet (4×10)❌

Filteri çdo 2 tharje duhet pastruar me fshesë dore.

Garancion 1 vjet

10552

Sektori: Tepihë, Ndërtesa

Tepihë: Makineritë

Makineritë: Tepihë