BLACK FAREX PASTRUES I FARAVE SOLUCION

30,00 

Përdorimi: Së pari, sipërfaqja e dritares hiqet me numrin e duhur të shkëputjes sipas shenjave dhe ndotjes së farës. Pastaj Wieberr farex ngrohet dhe aplikohet në sipërfaqen e dritares. Aplikojeni produktin njësoj mbi tërë sipërfaqen e dritares. Mos e aplikoni në një pikë të vetme për një kohë të gjatë. Mos e mbani produktin hapur gjatë përdorimit.
​Kujdes: Ju lutemi përmbajuni këshillave të përdorimit​.
Nuk përbihet, dëmton, acaron dhe djeg lëkuren, dëmton syrin.​
Mbani larg femijëve.​
Në rast kontakti me syrin shpërlajeni me ujë dhe merrni ndihmën e mjekut të juaj.​
Përdorni syze dhe maskë gjatë përdorimit.​
Në rast të gëlltitjes së produktit menjeherë merrni ndihmën e mjekut (informojeni se cili është produkti).
Paketim i riciklueshëm ​
Përbërësit: Alkil klorur CAS NO: 127-18-14 < 15%, Kloro Hidrokarbon CAS NO: 65-80%, 1,2 Benzenedikarbosil acit, dietil ester CAS NO: 84-66-2  < 5%.

 

11682

8698657589034

Brendi: Wieberr

Sektori: Automjete

Automjete: Solucionet

Sasia: 1L